Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

151 θέσεις στη Λάρισα για το υπουργείο Παιδείας

151 θέσεις στη Λάρισα για το υπουργείο Παιδείας
Οκτώ χιλιάδες θέσεις μόνιμου προσωπικού περιλαμβάνει το αίτημα του υπουργείου Παιδείας στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τη στελέχωση, μεταξύ άλλων, των Γενικών Γραμματειών, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις αφορούν κυρίως διοικητικό και άλλο βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο λείπει από δεκάδες φορείς του υπουργείου, εκ των οποίων 3.700 περίπου σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και 4.300 στους λοιπούς φορείς του υπουργείου. Ειδικότερα, 1670 θέσεις οφείλουν να καλυφθούν για τη στελέχωση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 696 για τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 538 για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 659 για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Όσο για τις πόλεις όπου σημειώνονται οι ανάγκες του υπουργείου, ανέρχονται σε πάνω από 158, μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις θεσσαλικές. Στη Λάρισα οι ανάγκες καλύπτονται  με 151, στον Βόλο με 132, στα Τρίκαλα με 67 και στην Καρδίτσα με 63. 
Πόσους θα πάρουν στο τέλος… άγνωστο.
kosmoslarissa.gr