Οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων των ΓΕ. Λ. & ΕΠΑ. Λ. – Ομάδα Β΄ για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2014 - 2015, θα  διεξαχθούν  στο  Ε.Α.Κ. Λάρισας (Αλκαζάρ)  από την  Δευτέρα  15/06/2015 έως και την Παρασκευή 26/06/2015, εκτός Σαββάτου 20/06 και  Κυριακής 21/06/2015 και τις ώρες από 07.30΄ έως 12.00΄, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
                      
ΔΕΥΤΕΡΑ   15 –06 – 2015
1)  Κολύμβηση αγοριών και κοριτσιών των Νομών Λάρισας ,Τρικάλων, Καρδίτσας , και Πιερίας
2)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών Νομών Ευρυτανίας ,και Βοιωτίας.
3)  Δρόμος 400 μ. αγοριών Νομού Φωκίδας.
4) Δρόμος   200 μ. κοριτσιών  Νομού Φωκίδας.

ΤΡΙΤΗ  16 – 06 - 2015
1)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος  αγοριών και κοριτσιών Ν. Φθιώτιδας.
2)  Δρόμος   200 μ. κοριτσιών  Ν. Μαγνησίας.
3)  Δρόμος 400 μ. αγοριών Ν. Μαγνησίας.
ΤΕΤΑΡΤΗ   17 - 06 - 2015
1)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος κοριτσιών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Α έως και Κ.
2)  Δρόμος 400 μ. αγοριών  Ν.  Ευρυτανίας. 
3)  Δρόμος   200 μ. κοριτσιών  Ν. Ευρυτανίας. 
ΠΕΜΠΤΗ 18 – 06 – 2015
1)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος κοριτσιών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Λ έως και Ω
2)  Δρόμος 200 μ. κοριτσιών  Ν. Τρικάλων .
3) Δρόμος 400 μ. αγοριών  Ν. Τρικάλων .
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19 – 06 – 2015
1)  Κολύμβηση αγοριών και κοριτσιών των Νομών Μαγνησίας ,Φθιώτιδας ,Ευρυτανίας ,  
     Βοιωτίας και Φωκίδας.   
2) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Λ έως και Ω.
3) Δρόμος 400 μ. αγοριών  Ν. Λάρισας με επώνυμο από Α έως και Κ.
ΔΕΥΤΕΡΑ  22 – 06 – 2015
1)  Δρόμος 200 μ. κοριτσιών Ν. Φθιώτιδας, Βοιωτίας .
2)  Δρόμος 400 μ. αγοριών  Ν. Φθιώτιδας,  Βοιωτίας .
3) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών  Ν. Φωκίδας .
ΤΡΙΤΗ  23 – 06 – 2015
1)  Δρόμος 200 μ. κοριτσιών  Ν. Καρδίτσας και Πιερίας.
2)  Δρόμος 400 μ. αγοριών  Ν. Καρδίτσας και Πιερίας.
3)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών Ν. Τρικάλων .
ΤΕΤΑΡΤΗ  24 – 06 – 2015
1)  Δρόμος 200 μ. κοριτσιών  Ν. Λάρισας  με επώνυμο από Α έως και Κ.
2)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών Ν. Λάρισας με επώνυμο Α έως Κ
3) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών  Ν. Καρδίτσας .
     
ΠΕΜΠΤΗ  25 – 06 – 2015
1)  Δρόμος 400 μ. αγοριών  Ν.  Λάρισας  με επώνυμο από Λ έως και Ω.
2)  Δρόμος 200 μ. κοριτσιών  Ν. Λάρισας  με επώνυμο από Λ έως και Ω.
3)  Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών Ν. Μαγνησίας και Πιερίας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  26 – 06 – 2015
1)  Κολύμβηση, δρόμος 200μ, δρόμος 400μ., σφαιροβολία και άλμα σε μήκος για όσους υποψήφιους δεν μπόρεσαν να εξεταστούν για αιτιολογημένους λόγους ( π.χ. εξετάσεις  ειδικών μαθημάτων, ξένη γλώσσα, σχέδιο, μουσική κ.λπ.) τις αρχικώς  προγραμματισμένες ημερομηνίες.
Κατά την προσέλευσή τους στην αρμόδια Επιτροπή οι υποψήφιοι  θα πρέπει να έχουν μαζί τους:    ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ (με φωτογραφία του υποψηφίου πάνω στην ακτινογραφία και ιατρική γνωμάτευση), ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ, (με ιατρική γνωμάτευση) ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (με ιατρική γνωμάτευση), ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ από το Λύκειο ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου και  ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. Οι ιατρικές βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν σε   εξετάσεις ενδοσχολικών ή ειδικών   μαθημάτων από 15 μέχρι 26 Ιουνίου 2015 και  εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης στο  ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή να ορίζει διαφορετική ημέρα εξέτασης αγωνισμάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2410534738

kosmoslarissa.gr