Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Η Λάρισα του μέλλοντος

Η Λάρισα του μέλλοντος

Ποιο το όραμα της Δημοτικής Αρχής και ποιο το ζητούμενο – Τι προκύπτει από την έρευνα όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της πόλης – Ποιες οι δυνατότητες και ποιο το έλλειμμά της – Ποια η Τρίτη Φάση του Σχεδίου

Του Λευτέρη Παπαστεργίου
Αν η Λάρισα ήταν ένα προϊόν ποια θα ήταν τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα στο μεγάλο παζάρι μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς υπηρεσιών και προϊόντων ; Ποιες θα ήταν οι θετικές πλευρές του προϊόντος και ποιες οι αρνητικές του; Ποια θα ήταν η στρατηγική ανάδειξης των δυνατών σημείων του; Πως, που και σε ποιον θα το πουλούσαμε; Και με ποιον τρόπο;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει η σύγχρονη πραγματικότητα σε συνάρτηση με τις οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες καθορίζουν τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μετά από καθυστέρηση αρκετών χρόνων, η Λάρισα ψάχνει την ταυτότητά της. Προσπαθεί να απαντήσει με τρόπο επιστημονικό τα παραπάνω ερωτήματα, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη δημιουργία μιας σύγχρονης πόλης η οποία θα μπορεί να «πουληθεί» σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, αφού προηγουμένως θα έχει καταφέρει να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων όσων διαμένουν σ’ αυτή.
Η νέα δημοτική αρχή σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής (ΕΤΟΥΣΕΠ) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκπόνησαν ένα Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ, το οποίο δόθηκε σε ανοιχτή διαβούλευση. Στόχος της προσπάθειας αυτής, σύμφωνα με την δημοτική αρχή, «η πόλη και συνολικά ο Δήμος μας να αποκτήσει, βάσει επιστημονικής μεθοδολογίας και προσέγγισης, «ταυτότητα» για τον τουρισμό, τον πολιτισμό με κατεύθυνση την εξωστρέφεια της πόλης».
Τα σημαντικότερα στοιχεία από τη συγκριτική ανάλυση των ερευνών πεδίου δείχνουν ότι ηπαρούσα δυναμική της Λάρισας είναι άγνωστη στο εξωτερικό της περιβάλλον. Όλες οι ομάδες που συνέθεσαν με τις απόψεις τους την συγκεκριμένη έρευνα κατέθεσαν πολύ έντονα ότι η Λάρισα είναι μια πόλη «με ισχυρή γεωγραφική θέση και οικονομικό υπόβαθρο στην Ελληνική επικράτεια» ή ότι είναι «μια σύγχρονη ελληνική πόλη με ισχυρή οικονομική ταυτότητα». Η Λάρισα, μια πόλη που χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια, παρουσιάζει μια ελλειμματική υποστήριξη της εικόνας της. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης και στρατηγικά σχεδιασμένης διαδικασίας, όπως το Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ της Λάρισας (ΣMΜΛ).
Το όραμα
Το όραμα του Σχεδίου Μάρκετινγκ για την πόλη – το οποίο έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα (π.χ. 20 ετών)- προσδιορίζεται ως εξής:
Να αναδειχθεί η πόλη της Λάρισας σε έναν ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και πολιτιστικό τόπο εξασφαλίζοντας Ανάπτυξη, Αναγνωρισιμότητα και Ανταγωνιστικότητα (3Α) σε Εθνικό και Μεσογειακό επίπεδο.
Η πρόταση αυτή «τίθεται σε διαδικασία ανοικτής διαβούλευσης, που αποσκοπεί στην εμπλοκή φορέων, συλλογικοτήτων, των κατοίκων της πόλης αλλά και οποιουδήποτε έχει το ενδιαφέρον να συμμετάσχει, στη συζήτηση για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και τη βελτίωση των μειονεκτημάτων της Λάρισας».
Αρχαίο Θέατρο
Τα πλεονεκτήματα της Λάρισας
Η Ανάλυση SWOT, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως βασική επιστημονική μέθοδος για να σχεδιαστεί η δεύτερη φάση του Στρατηγικού Σχεδίου ανέδειξε ορισμένα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα σε σχέση με τη
νοητική εικόνα και τη φήμη της Λάρισας όπως:
 • η κεντροβαρής γεωγραφική θέση της πόλης
 • η «ζωντάνια» της πόλης στον τομέα της παραγωγής, της διασκέδασης και του πολιτισμού,
 • η Λάρισα ως διοικητικό κέντρο υπηρεσιών, βάση μεγάλων στρατιωτικών
 • οργανισμών και κέντρο εγκατάστασης επιχειρησιακών αλυσίδων και δυναμικών επιχειρήσεων που ταυτίζονται με την πόλη,
 • η σημασία της πόλης ως έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
 • η συγκέντρωση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνδυασμό με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα και μονάδες, την καθιστά πόλη ιατρικής έρευνας,
 • η δυναμική που έχει στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού – για τον
 • αθλητισμό κυρίως διαμέσου της ιστορικής ομάδας της ΑΕΛ.
Επιμέρους σημαντικά φυσικά στοιχεία της εικόνας αποτελούν
 • το Α΄ Αρχαίο Θέατρο,
 • ο λόφος του Φρουρίου, το αστικό πράσινο (πάρκο Αλκαζάρ, Αισθητικό Άλσος, Παραπήνεια ζώνη),
 • το δίκτυο των πεζοδρόμων και η τέχνη στην πόλη, και
 • ο Πηνειός ποταμός.

Η Λάρισα, μια πόλη που χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια, παρουσιάζει μια ελλειμματική υποστήριξη της εικόνας της. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης και στρατηγικά σχεδιασμένης διαδικασίας, όπως το Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ της Λάρισας (ΣMΜΛ).

 Βασικό Πλεονέκτημα
Βασικό πλεονέκτημα της Λάρισας κρίνεται η κεντροβαρής γεωγραφική της θέση, η οποία σηματοδοτεί ένα ισχυρό brand name για την πόλη.
Ένα σαφές πλεονέκτημα της Λάρισας είναι ο πρωτογενής τομέας που συντίθεται από πολλές καλλιέργειες σε συνδυασμό με την κτηνοτροφία και σημαντικότερους κλάδους την αιγοπροβατοτροφία, τη βοοτροφία με την παραγωγή γάλακτος και κρέατος, που καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής και μέρος των αναγκών της χώρας και τη χοιροτροφία, καθιστούν τη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή της μια από τις περισσότερες ανταγωνιστικές και παραγωγικές περιοχές στην ελληνική επικράτεια και την ευρύτερη ζώνη της Νότιας Ευρώπης.
Αναφορικά με το επιχειρηματικό κλίμα, η Λάρισα αποτελεί ένα σύγχρονο και ζωντανό εμπορικό κέντρο με πολλές τοπικές επιχειρήσεις, αλλά και μεγάλες μη τοπικές αλυσίδες πολυκαταστημάτων πολλές εκ των οποίων ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Λάρισας τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η εμπορική δραστηριότητα τείνει τα τελευταία χρόνια να λάβει το χαρακτήρα μιαςανησυχητικής ‘εμπορικής μονοκαλλιέργειας’, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις του κέντρου της πόλης είναι επισιτιστικού ενδιαφέροντος και κυρίως καταστήματα πώλησης καφέ. Η πόλη της Λάρισας αριθμεί περισσότερες από 1600 επιχειρήσεις τέτοιου είδους, καταλαμβάνοντας πανελλαδικά την 1η θέση σε αναλογία με τον πληθυσμό και για το λόγο αυτό της αποδόθηκε και η ονομασία ως ‘πόλη του καφέ’.
Η Λάρισα του πολιτισμού, της διασκέδασης και της έντονης ζωής είναι διαστάσεις που προκύπτουν ως πλεονεκτήματα. Το πολιτιστικό στοιχείο είναι έντονο καθώς συνδυάζει μια ευρεία γκάμα αξιοθέατων όπως το Α’ Αρχαίο Θέατρο, ο Λόφος του Φρουρίου, ο Μύλος του Παπά, η Τούρκικη Αγορά (Μπεζεστένι), η Δημοτική Πινακοθήκη, ο Πηνειός και το Πάρκο Αλκαζάρ. Αν και ο τομέας του τουρισμού, με βάση τα αποτελέσματα των εμπειρικών ερευνών είναι σχεδόν ανύπαρκτος για την Λάρισα, η ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού μέσα από τη συνεργασία αλλά και
τον εμπλουτισμό εκδηλώσεων και δράσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, είναι δυνατόν να προσδώσει μια ισχυρή δυναμική στην πολιτιστική εικόνα της Λάρισας η οποία όμως χρειάζεται χρόνο και στρατηγικό σχεδιασμό για να αποφέρει καρπούς.

Το όραμα του Σχεδίου Μάρκετινγκ για την πόλη – το οποίο έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα (π.χ. 20 ετών)- προσδιορίζεται ως εξής: Να αναδειχθεί η πόλη της Λάρισας σε έναν ανταγωνιστικό επιχειρηματικό και πολιτιστικό τόπο εξασφαλίζοντας Ανάπτυξη, Αναγνωρισιμότητα και Ανταγωνιστικότητα (3Α) σε Εθνικό και Μεσογειακό επίπεδο.

Το πληθυσμιακό μέγεθος της Λάρισας αποτελεί ένα ισχυρό πλεονέκτημα, το οποίο συνδυαζόμενο με το αρκετά υψηλό κ.κ. ΑΕΠ των κατοίκων δημιουργεί μια ιδιαίτερα ελκυστική αγορά για την ανάπτυξη επιχειρήσεων ή την προσέλκυση νέων.
Η πόλη διαθέτει σημαντικές υποδομές στους τομείς της παιδείας και της υγείας. Είναι έδρα ενός από τα μεγαλύτερα ΤΕΙ της χώρας και των τριών τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συνθέτουν τη Σχολή Επιστημών Υγείας. Στην πόλη εδρεύουν δυο νοσοκομεία, το ένα Πανεπιστημιακό και το κέντρο αποκατάστασης ANIMUS. Οι υποδομές κρίνονται πολύ ικανοποιητικές, ενώ παρέχονται υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και ποιότητας. Παράλληλα η πρόσφατη ανακοίνωση της δημιουργίας του πρώτου Κέντρου Θεραπείας με Πρωτόνια στην Λάρισα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN), αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διάσταση ανάπτυξης για τη Λάρισα ισχυροποιώντας τη θέση της στην ευρύτερη αγορά των εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στην ευρύτερη ζώνη της Ν. Ευρώπης και της Μεσογείου, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάδειξη της επιστημονικής έρευνας στην περιοχή.
Ο πρωταρχικός στόχος και το ζητούμενο
Η πόλη της Λάρισας ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα περισσότερα κριτήρια-διαστάσεις του μοντέλου της ‘ανοικτής πόλης’, αλλά υπάρχει μια σαφής και αναγκαία προϋπόθεση η οποία δεν ικανοποιείται και ουσιαστικά στερεί από την πόλη την αναγνωρισιμότητά της από, και την ελκυστικότητά σε, ομάδες στόχους του εξωτερικού περιβάλλοντός τηςΗ εξωστρέφεια είναι ένα ζητούμενο το οποίο στην παρούσα πρόταση τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα και αποτελεί το πρωταρχικό στόχο της πόλης στο άμεσο χρονικό διάστημα. Για τη διαμόρφωση των ομάδων στόχων λαμβάνονται υπόψη τρία επίπεδα ανάλυσης:
 1. το εσωτερικό,
 2. το άμεσο εξωτερικό, και
 3. το έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον της Λάρισας.
Ιδιαίτερες ομάδες στόχοι του εσωτερικού, κυρίως, περιβάλλοντος της Λάρισας που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ουσιαστική και αποτελεσματική ανάπτυξη της πόλης αποτελούν:
i) Επιχειρήσεις της πόλης και της ευρύτερης περιοχής (πρωτογενής και δευτερογενής τομέας)
ii) Αγροτικοί συνεταιρισμοί και νέοι επιχειρηματίες
iii) Πολιτιστικοί Φορείς, Οργανισμοί, Σύλλογοι
iv) Κάτοικοι
v) Υποδομές Έρευνας (Πανεπιστήμιο/ ΤΕΙ/ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο)
vi) Νέοι (επιστήμονες, επαγγελματίες, φοιτητές)
vii) Απόδημοι Έλληνες (επιστήμονες, επιχειρηματίες, επαγγελματίες)
Η Τρίτη φάση – Τα 10 πακέτα
Η αναλυτική διαμόρφωση των συγκεκριμένων πακέτων προώθησης θα γίνει στην 3η φάση του Σχεδίου, μετά από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. Για το κάθε πακέτο θα προσδιοριστεί και ο ρόλος της αντίστοιχης ομάδας στόχου. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των 10 ειδικών πακέτων υποστήριξης και προώθησης της εικόνας της Λάρισας δεν είναι τυχαία, αλλά βασίζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης.

Κεντρική Πλατεία

«Που θέλουμε να πάμε τη Λάρισα;»

Η larissanet κάνει μια πρώτη καταγραφή απόψεων για το «Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ»

Του Γιάννη Ανδρεάκη
Μια ενδιαφέρουσα κοινωνική διεργασία ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, με τους φορείς της Λάρισας να μελετούν το κείμενο που έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αφορά το «Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ» της πόλης.
Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως το εγχείρημα καταγράφεται ως πρωτόγνωρο, τουλάχιστον τα τελευταία – αρκετά – χρόνια, καθώς στην πόλη διαπιστώνονταν ουσιαστικό έλλειμμα διαλόγου μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και των φορέων ακόμη και για τα απολύτως απαραίτητα.
Το «Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ» προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, ώστε να ακουστούν απόψεις και να απαντηθεί, επιτέλους, το ερώτημα «προς τα πού πρέπει να πάει η Λάρισα;» τα επόμενα χρόνια.
Ήδη η Δημοτική Αρχή έχει αποσαφηνίσει πως το πλάνο θα έχει ορίζοντα δεκαπενταετίας, σχεδιάζοντας παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της πόλης.
Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί πως αυτός ο σχεδιασμός τίθεται υπό την αίρεση της μεγάλης αβεβαιότητας που διαπιστώνεται σε όλο το φάσμα της νεοελληνικής Πολιτείας και Κοινωνίας.
Όπως και αν έχει όμως, η διάθεση για επεξεργασία προτάσεων που περιλαμβάνουν και μια διάσταση οραματική, είναι απόλυτα θετική για την τοπική κοινωνία, αρκεί να μην εξαντληθεί σε «συζήτηση για τη συζήτηση», καθώς όλα θα κριθούν στις πράξεις, τις οποίες θα αναλάβει να φέρει σε πέρας η πολιτική ηγεσία του Δήμου Λαρισαίων.
Η larissanet ήρθε σε μια πρώτη επαφή με εκπροσώπους τοπικών φορέων καταγράφοντας θέσεις και απόψεις στην εκκίνηση αυτού του διαλόγου.
Κοινή συνισταμένη αποτελεί η ανάγκη βαθειάς επεξεργασίας των προτάσεων τις οποίες ο κάθε φορέας ξεχωριστά θα συνεισφέρει στον διάλογο που θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα.
Άλλωστε, για την κατάρτιση του κειμένου που έχει ήδη κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση, σε συνεργασία με τους φορείς, διακινήθηκαν ερωτηματολόγια και υπήρξε μια πρώτη καταγραφή απόψεων σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την πόλη.
Αδαμ Δημητρης
Δ. Αδάμ: Πολύ σημαντική πρωτοβουλία
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας Δημήτρης Αδάμ χαρακτηρίζει «πολύ σημαντική» την πρωτοβουλία για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ, ενώ πρoσθέτει πως ο επιχειρηματικός κόσμος θα ασχοληθεί με την κατάθεση της πρότασης στη δημόσια διαβούλευση του προσεχούς διαστήματος.
Μάλιστα, για το σκοπό αυτό θα συνεδριάσει η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, ώστε να αποκρυσταλλωθούν απόψεις και θέσεις.
ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2014
Γ. Τσιαπλές: Θα συμμετέχουμε στον διάλογο
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας Γιώργος Τσιαπλές εκφράζεται θετικά για το εγχείρημα της εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ, προσθέτοντας πως «ήμασταν οι πρώτοι που είπαμε ότι πρέπει να δούμε που θέλουμε να πάει η Λάρισα σε τομείς όπως η Οικονομία, ο Πολιτισμός, ο Τουρισμός κ.α.».
Παράλληλα, τονίζει πως «ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας θα επεξεργαστεί τις θέσεις που θα καταθέσει και θα συμμετέχει στον διάλογο που θα γίνει, μαζί με όλους τους φορείς της πόλης».
Αλ. Σακελάρης: Προς… Φεστιβάλ Καφέ στη Λάρισα
Sakelaris
«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να γίνεται σοβαρή δουλειά για την εικόνα που θέλουμε να έχει η πόλη» είναι το πρώτο σχόλιο του Αλέξη Σακελάρη, προέδρου του Σωματείου Καφετεριών, Καφέ – Μπαρ νομού Λάρισας, στην πρόθεση εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου Μάρκετινγκ.
Ο κ. Σακελάρης επισημαίνει πως ο κλάδος που εκπροσωπεί προτίθεται να είναι μέρος αυτής της εικόνας που θα έχει και στο μέλλον η Λάρισα, κρατώντας σε υψηλό επίπεδο την παροχή υπηρεσιών σε Λαρισαίους και επισκέπτες.
Μάλιστα, αποκαλύπτει πως στα… σκαριά βρίσκεται η διοργάνωση «Φεστιβάλ Καφέ» στη Λάρισα από τον Σεπτέμβριο του 2015, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «θα είναι μια γιορτή για την πόλη».
4988
Ειρ. Παπαϊωάννου: Η Λάρισα μπορεί να γίνει Μητροπολιτικός Δήμος της Θεσσαλίας
Τις απόψεις της σχετικά με τη φυσιογνωμία που μπορεί να αποκτήσει η Λάρισα τα επόμενα χρόνια καταθέτει η Ειρήνη Παπαϊωάννου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων νομού Λάρισας.
«Η Λάρισα έχει όλα τα εχέγγυα ώστε να γίνει Μητροπολιτικός Δήμος της Θεσσαλίας» τονίζει χαρακτηριστικά η κ. Παπαϊωάννου, ενώ σπεύδει να προσθέσει πως «αυτή τη στιγμή η ταυτότητα της πόλης είναι συγκεχυμένη».
Μάλιστα, διατυπώνει την άποψη πως «πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα που τώρα υπάρχει και είναι “να ‘ρθουμε στη Λάρισα και να κάνουμε τι;”». «Να πούμε ότι ο επισκέπτης μπορεί να έρθει στην πόλη για δουλειές, για μαθητικό τουρισμό, για εναλλακτικό τουρισμό, για θρησκευτικό τουρισμό για πολιτιστικό τουρισμό, καθώς από το καλοκαίρι θα μπορούμε να έχουμε σε λειτουργία και το Α΄ Αρχαίο Θέατρο» δηλώνει η πρόεδρος της τοπικής Ένωσης Ξενοδόχων.
larissanet.gr